Osiągnięcia

18 lutego 2016 postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za zasługi zwalczaniu i zapobieganiu procederowi handlu ludźmi odznaczeni zostają:

Irena Dawid – Olczyk

Joanna Garnier

Pani Irena Dawid - Olczyk odznaczona zostaje Złotym Krzyżem Zasługi, natomiast Pani Joanna Garnier Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenia te przyznane zostają za 20 lat nieprzerwanych działań na rzecz zapobiegania handlowi ludźmi. Panie w 1995 r. założyły fundację La Strada oraz międzynarodową sieć organizacji La Strada International. Nie ograniczały się w swej aktywności do promowania problematyki lecz podjęły się również pionierskiego na gruncie polskim zadania udzielania bezpośredniej, praktycznej pomocy ofiarom tych przestępstw co niejednokrotnie powodowało zagrożenie ze strony przestępców.”

15 październik 2015 Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu  została laureatką 12 edycji Nagrody im. Sergia Vieira de Mello Komisarza NZ ds. Praw Człowieka w latach 2002-2003.

Nagroda  ustanowiona z inicjatywy Stowarzyszenia Willa Decjusza w roku 2003 przyznawana jest osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

W mowie laudacyjnej powiedziano miedzy innymi: "Fundacja jest najważniejszą polską organizacją specjalizującą się w prewencji oraz pomocy ofiarom handlu ludźmi i niewolnictwa oraz odgrywa istotną rolę w międzynarodowych inicjatywach nakierowanych na przeciwdziałanie temu poważnemu naruszeniu praw człowieka.  Ogromne zaangażowanie i sumienna praca zespołu "La Strady" w znacznym stopniu przyczyniła się do powstania systemu przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce oraz wypracowania metod identyfikacji ofiar i zapewniania im właściwych form pomocy".


10 grudnia 2011 roku wręczona została Nagroda im. Pawła Włodkowica, przyznawana od kilku lat przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Wręczenie nagrody  odbyło się w ramach polskich obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.  Laureatką nagrody za rok 2011 została Irena Dawid – Olczyk – prezeska Fundacji „La Strada” i koordynatorka Krajowego Centrum Interwencyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi.

 

 

2010  ZŁOTY TELEFON  za znaczący wkład w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przyznawany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

2009 Instytut Spraw Publicznych przyznał  Nagrodę im. Jerzego Zimowskiego, która przyznawana jest za działalność społeczną, publicystyczną lub badawczą poświęconą problematyce migracji. Laureatką drugiej edycji Nagrody została Stana Buchowska członkini Zarządu Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, koordynatorka polskiego programu prewencji handlu kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej, członkini Grupy Ekspertów ds. handlu ludźmi przy Komisji Europejskiej w Brukseli,  od 12 lat w Międzynarodowym  Zarządzie organizacji "Global Alliance against Trafficking in Women" z siedzibą w Bangkoku.

 2004 „Tygodnik Powszechny" oraz Kapituła Medalu św. Jerzego przyzna Medal św. Jerzego po raz dwunasty. W tym roku nagrodą zostali uhonorowani: profesor Norman Davies oraz Stana Buchowska z Fundacji La Strada.

Share

Osiągnięcia
 

LaStrada