Badania naukowe

Wywiad z Ewa Urywkow, autorką badania na temat molestowania seksualnego kobiet (Polek) pracujących w Holandii.


Raport z badań ankietowych w ramach projektu: Twoje prawa zawsze z Tobą. Walizka pełna praw.


Raport z badań ankietowych w ramach projektu:
„Np. Holandia – wsparcie bezpiecznej emigracji oraz ochrona przed handlem ludźmi – poradnictwo i pomoc dla polskich emigrantów”


 

 

 

Share

Badania naukowe
 

LaStrada