Linki

Instytucje Państwowe:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

www.mswia.gov.pl/portal/pl/166/4725/Handel_ludzmi.html

Komenda Główna Policji – Centralny Zespół do walki z Handlem Ludźmi

www.policja.pl/portal.php?serwis=pol&dzial=161&id=2535

Straż Graniczna

www.strazgraniczna.pl

Urząd do spraw Cudzoziemców

www.udsc.gov.pl

 

Organizacje Pozarządowe:

Fundacja Dzieci Niczyje

www.fdn.pl

ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

www.zaginieni.pl

Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom

www.magdalena-katowice.eu

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

www.hfhrpol.waw.pl/

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

www.pomocprawna.org

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi

www.handelludzmi.eu

Organizacje zagraniczne i międzynarodowe:

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ( OBWE) - OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Rights

www.osce.org/odihr/

OSCE ODIHR – Baza aktów prawnych dot. handlu ludźmi

www.legislationline.org

Europa – Portal Unii Europejskiej Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne

europa.eu.int/pol/justice

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji International Organisation for Migration (IOM)

www.iom.int

Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości - United Nations Office on Drugs and Crime

www.unodc.org/unodc

Międzynarodowa Organizacja Pracy – International Labour Organisation (ILO)

www.ilo.org

Europejska Sieć przeciwko Handlowi Ludźmi - La Strada International

www.lastradainternational.org

Anti Slavery International

www.antislavery.org

Narodowe Centrum Koordynacyjne przeciwko Handlowi Ludźmi i Przemocy wobec Kobiet Migrujących - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V.

www.kok-buero.de

Share

Linki
 

LaStrada