Sieć
Недоступен ни однин перевод.

W lipcu 2014r. Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”. Link do strony projektu.

REALIZATORZY PROJEKTU:

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu oraz Partnerzy.

FINANSOWANIE PROJEKTU:

Projekt jest współfinansowany z Norweskiego Funduszu w ramach programu: „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 117 257 zł

CELE PROJEKTU:

  • Utworzenie branżowej wysokospecjalistycznej sieci organizacji przeciwdziałających  handlowi ludźmi w celu poprawy jakości i efektywności ich pracy, profesjonalizacji działań oraz wzmocnienia potencjału, tak by w efekcie mogły być partnerem instytucji publicznych i organów działań we wspólnych działaniach mających na celu zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi.
  • Rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen.
  • Poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi poprzez doskonalenie narzędzi i struktur, wzmocnienie potencjału a także wdrażanie najlepszych praktyk oraz profesjonalny monitoring ich działań.
  • Podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wsparcie ofiar tego przestępstwa.
  • Podniesienie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie wiedzy o handlu ludźmi, a także zdobywaniu funduszy i organizacji wydarzeń.
  • Opracowanie standardów świadczenia usług dla ofiar handlu ludźmi, w szczególności zachowania bezpieczeństwa i prywatności oraz szacunku dla wyborów ofiar.
  • Pomoc organizacjom pracującym na rzecz migrantów i ofiar przestępstw w rozszerzeniu działalności o tematykę przeciwdziałania handlowi ludźmi.
  • Docelowo w Sieci znajdzie się 28 organizacji z wszystkich województw w kraju.

 

PARTNERZY W PROJEKCIE:

Fundacja Dzieci Niczyje z Warszawy
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej z Warszawy
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć z Krakowa
Stowarzyszenie „Po-moc” dla kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej z Katowic
Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius and Ratio” ze Szczecina

Strony internetowe Fundacji La Strada:
www.strada.org.pl
www.kcik.pl

Strony internetowe Norweskiego Funduszu:
www.norwaygrants.org
www.eog.gov.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE - PONOWNE dotyczące wykonania usługi audytu zewnętrznego dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania usługi audytu zewnętrznego dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE - ponowne dotyczące opracowania raportu nt. handlu ludźmi w Polsce w ramach projektu pn. „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

ZAPYTANIE OFERTOWE - PONOWNE dotyczące opracowania długofalowej strategii działania Sieci dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania raportu nt. handlu ludźmi w Polsce w ramach projektu pn. „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania długofalowej strategii działania Sieci dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE -ponowne dotyczące wykonania spotu reklamowego dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania spotu reklamowego dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług na stanowisku Asystent merytoryczny dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania usługi tłumaczeń pisemnych- ponowne dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przygotowania studiów przypadku (case studies) ofiar handlu ludźmi dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania usługi tłumaczeń pisemnych dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przygotowania studiów przypadku (case studies) ofiar handlu ludźmi dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji 4 godzin tłumaczenia konsekutywnego z j. polskiego na angielski oraz z angielskiego na j. polski dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji 4 godzin tłumaczenia konsekutywnego z j. polskiego na angielski oraz z angielskiego na j. polski dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru moderatora internetowego forum prawnego dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru moderatora forum internetowego pomocy ofiarom dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usługi wykonania koncepcji graficznej oraz składu i łamania ulotki dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE PONOWNE dotyczące zakupu usługi wykonania portalu www Sieci dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usług doradczych mentoringu i coachingu dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usługi wykonania strony internetowej projektu dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usług doradczych mentoringu i coachingu dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru moderatora forum internetowego pomocy ofiarom dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru moderatora internetowego forum prawnego dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14 „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania ewaluacji on-going oraz końcowego raportu ewaluacyjnego dla  projektu pn. „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”  współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania ewaluacji on-going oraz końcowego raportu ewaluacyjnego dla  projektu pn. „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”  współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru moderatora forum internetowego dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy fabrycznie nowego komputera stacjonarnego, monitora wraz z licencjami na oprogramowanie oraz instalacją dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usług prowadzenia księgowości projektu dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru specjalisty ds. IT dot. projektu nr 20/NMF PL 15/14

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru moderatora forum internetowego dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usługi wykonania logo oraz strony internetowej dot. projektu nr 20/NMF PL-15/14

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usług doradztwa prawnego dot. projektu nr 20/NMF PL 15/14

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Koordynatora finansowego dot. projektu nr 20/NMF PL 15/14

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika merytorycznego projektu dot. projektu nr 20/NMF PL 15/14

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru specjalisty ds. promocji i PR dot. projektu nr 20/NMF PL 15/14

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru specjalisty ds. IT dot. projektu nr 20/NMF PL 15/14

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Specjalisty ds. zamówieo publicznych dot. projektu nr 20/NMF PL 15/14
załącznik nr. 1 - oświadczenie

NEWS

Nasz Partner - Centrum Pomocy Prawnej im Haliny Nieć opublikował raport za 2013 rok, dotyczący zjawisk handlu ludźmi w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją.

odnośnik do raportu na stronie www.pomocprawna.org

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania ewaluacji on-going oraz końcowego raportu ewaluacyjnego dla projektu pn. „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Share

Sieć
 

LaStrada